Kontakt: 0723-506554

Hur vi bidrar till en hållbar värld

Hemester ger lägre klimatavtryck 

Klimatsmarthet genom minimering av spill i kök, inköp via second hand och lokal aktör inom återbruk.

Vår filosofi är att skapa förutsättningar för hemester i Sverige och verka för att synliggöra det underbara natur och fina upplevelser som finns på hemmaplan ger lägre klimatavtryck än resor långt bort.


Så är vi hållbara


 - Minimera spill från kök och förtäring.
 - Odla på gården i växthus, pallkragar och öppna land för lagring i den stora matkällaren att användas under året.
 - Anpassa menyer efter säsong.
 - Använda lokalt producerade råvaror från gårdar och matproducenter i närområdet.
 - Så långt det går köpa second hand och begagnat.
 - Sälja vidare sådant som gården inte längre har bruk för genom att anordna gårdsloppis med jämna intervall.